Billede af Daniel McCullough

November 2020

Ny terminalbygning til Århus Airport

CENTO er stolte over at være blevet valgt til hovedentreprenør på Aarhus Airport’s nye terminalbygning.

 

Projektet er én af flere etaper som Aarhus Airport er i gang med, for at fremtidssikre lufthavnens kapacitet i forhold til et øget antal passagerer samt at kunne håndtere flere fly ad gangen. Terminalen bindes sammen med den eksisterende bygningsmasse, og kommer til at fungere som venteområde for passagererne, inden de skal gå til deres gate.

 

Bygningen bliver opført som et søjle/bjælkesystem i to etager, med en samlet udvidelse på i alt 2.145 m². CENTO står for jord, kloak, råhus, facadelukning og tagarbejder. Lufthavnens sikkerhedsprocedure er selvfølgelig højt prioriteret, og vi er dagligt i tæt samarbejde med de sikkerhedsansvarlige, i forhold til adgang med materiel og levering af materialer.

 

Vi arbejder på højtryk på at få jord, kloak og beton arbejdet klar inden nytår, således bygningen kan rejse sig når vi påbegynder elementmontagen i det nye år. 

cento_aarhus_airport_nytermninal1.jpg